Kontakt

Názov spoločnosti: ZARA COMPANY s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Fučíková 438/86,087 01 Giraltovce
Prevádzka spoločnosti: Dukelská 57/64,087 01 Giraltovce
IČO: 44466510
DIČ: 2022853063
IBAN:SK7811000000002941047248
SWIFT:TATR SK BX