Kontakt

Názov spoločnosti: ZARA COMPANY s.r.o.
Sídlo spoločnosti:  Dukelska77/79,087 01 Giraltovce
Prevádzka spoločnosti: OC TOBI Dukelska77/79,087 01 Giraltovce

IČO: 44466510

DIČ: 2022853063

DIČ DPH : SK2022853063

IBAN:SK7811000000002941047248
SWIFT:TATR SK BX