Výmena a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom alebo jeho kópiou o kúpe doručený predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. 

POSTUP:

1.) INFORMUJTE nás o vrátení tovaru správou na FB, emailom alebo telefonicky. 
2.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.
3.) Priložte formulár (formulár od Prestigeshop.sk je jednou z podmienok pre vrátenie tovaru) o odstúpení od kúpnej zmluvy tovaru, kde uvediete:
– Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
– peniaze vraciame iba prevodom na účet, tak by sme Vás chceli poprosiť o uvedenie správneho čísla účtu, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého formuláru,
– číslo faktúry,
– Váš podpis a dátum.
4.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe alebo jeho kópiu (bez faktúry Vám tovar spať NEVEZMEME!)
5.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
6.) Adresa pre doručenie :

ZARA COMPANY s.r.o. Prestigeshop

Dukelska77/79

087 01 Giraltovce

Stiahnúť formulár

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.
V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 80 EUR, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 80 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.
POZOR:  Peniaze Vám budú vrátené za podmienky, že ste tovar nepoužívali! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfum, cigaretový dym a iné..) Tovar Vám obratom odošleme späť na Vašu adresu na dobierku vo výške 3€!  Po preskúmaní neporušenosti tovaru Vám bude suma za tovar vrátená na Váš bankový účet. 

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Prosím, nepíšte nám po faktúrach!

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.

VÝMENA TOVARU:
POSTUP:

1.) INFORMUJTE nás o vrátení tovaru správou na FB, emailom alebo telefonicky. 
2.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.
3.) Priložte formulár (ktorý stiahnete 
tu) (formulár od Prestigeshop.sk je jednou z podmienok pre vrátenie tovaru) o odstúpení od kúpnej zmluvy tovaru, kde uvediete:
– Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
– peniaze vraciame iba prevodom na účet, tak by sme Vás chceli poprosiť o uvedenie správneho čísla účtu, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého formuláru,
– číslo faktúry,
– Váš podpis a dátum.
4.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe alebo jeho kópiu (bez faktúry Vám tovar späť NEVEZMEME!)
5.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
6.) Adresa pre doručenie :

ZARA COMPANY s.r.o.– Prestigeshop
Dukelska77/79
087 01 Giraltovce

POZOR:  Tovar bude vymenený a peniaze za tovar budú vrátené za podmienky, že ste ho nepoužívali! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfum, cigaretový dym a iné..) peniaze za tovar Vám nevrátime, tovar Vám nevymeníme a zákazník je povinný uhradiť všetky poštové náklady. Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena/vrátenie peňazí. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 3 €.
Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.